Kora dziesmas [choral songs]
a cappella


Title:Kora dziesmas [choral songs] a cappella
Release Date:1997

Catalogue Info:

Call Number:M 1578.K33 K67 1997
Date of Acquisition:16 May, 2013
Type:Monograph
Physical Description:1 book (285 p.) ;
285 Pages
Height: 27 cm
Width: 18 cm
Depth: 2 cm
Additional Information:Text in Latvian
Compilation of folk songs and original compositions for choirs

I. Jauktais koris [mixed choir]

Originaldziesmas [original songs]

i. Dziesma brivai Latviji
ii. Ziedoni
iii. Daugavas krasti
iv. Gar sirmirem muriem
v. Sveta birze
vi. Teika
vii. Baltas smiltis
viii. Petera gailis
ix. Pasaka par Pikamici
x. Apsniegosa pilseta
xi. Vadona suminajums
xii. Koris no operas (UGUNI)
xiii. Milestiba
xiv. Pirma nakts
xv. Vokalize cetram balsim
xvi. When Jesus came to Birmingham
xvii. Pamesta baznica
xviii. Veca Jana dziesma

Tautasdziesmu apdares [folk songs]

i. Redz, kur jaja div' bajari
ii. Ak, tu mazais akotinis
iii. Gaidi, gaidi, mamulina
iv. Kurs putninis dzied tik kosi
v. Maza, maza es meitina
vi. Nekaci, Annina
vii. Segloj' savu kumelinu
viii. Kas tie tadi sijataji
iv. Ligo dziesma
x. Dievins gaja tiruma
xi.Es ar Sauli sadereju
xii. Es savai maminai
xiii. Gerbies, saule, sudrabota
xiv. Dels parveda ligavin'

II. Viru koris [mens' choir]

Originaldziesmas

i. Liela junda
ii. Juras spozums
iii. Tikai vienu pasu zvaigzni
iv. Pavasara dienas
v. Dziesma par apskaidrotu dzivi
vi. Klusa nakti
vii. Jauna diena aust
viii. Epitafija papagailim
ix. Draugiem
x. Ceja zvaigzne
xi. Kirsu zars un princis

Tautasdziesmu apdares

i. Uja, Ilzite
ii. Val, masina!
iii. Cieminami cuka zuda
iv. Jem ieks rokas
v. Arajini, ecetaji
vi. Meitas gula abola
vii. Puisi, puisi
viii. Es izvedu meitu mati
ix. Aiz upites skaistas meitas
x. Davids un Goliats
xi. Ligo dziesma

III. Sieviesu koris [womens' choir]

Originaldziesmas

i. Dzimtene
ii. Puntu supja dziesma

Tautasdziesmu apdares

i. Kur tu nemi, balelini
ii. Seju jauku rozu darzu
iii. Klipu klapu, kaimin' Janka
iv. Dziedam visi vienu dziesmu

IV. Bernu koris [childrens' choir]

Tautasdziesmu apdares

i. Dziras ieva ar abeli
ii. Sodien saule, sodien saule
iii. Silta, jauka istabina
Available For:Reference
 
ISBN:9984510034
Author:Janis Kalnins
Language:Main language: Latvian
Degree of Difficulty:Not Applicable
Suggest a correction or addition:Click here to suggest a correction or addition for this record
Request a Repertoire Consultation: